1

2

3

4

5

 

Zastosowanie kąpieli elektrycznych kończyn

Kończyny człowieka są najbardziej unerwionymi miejscami naszego ciała. Ich zadaniem jest bowiem zbieranie jak największej ilości informacji z otoczenia. W procesach galwanizacyjnych zatem podstawowymi elementami ciała, które podlegają zabiegowi są właśnie kończyny. Najbardziej popularne są, tzw. kąpiele kończyn. Najczęściej występują one w postaci czterokomorowej. Chodzi tutaj o to, że występują podczas terapii 4 komory przeznaczone na każdą kończynę człowieka. Wnętrze każdej komory wypełnione zostaje wodą o stosunkowo wysokiej temperaturze, gdyż dostosowanej do temperatury normalnej ludzkiego ciała, a więc około 36 stopni Celsjusza. Do każdej komory podłączone są również urządzenia doprowadzające wyznaczone ładunki elektryczne. W artykułach informacyjnych odnajdujemy najbardziej optymalne układy przepływów prądowych poprzez kończyny człowieka, jakie stosuje galwanizacja: „(+) kończyny górne, (-) kończyny dolne (kąpiel czterokomorowa wstępująca), (-) kończyny górne, (+)kończyny dolne (kąpiel czterokomorowa zstępująca), (+ lub -) kończyna górna prawa (- lub +) kończyna górna lewa, (+ lub -) kończyna dolna prawa (- lub +) kończyna dolna lewa, (+ lub -) kończyna górna prawa (- lub +) kończyna dolna prawa, (+ lub -) kończyna górna lewa (- lub +) kończyna dolna”.

Różnorodne gęstości prądu galwanicznego

Zabiegi galwanizacyjne mają na celu osiągnięcie różnorodnych efektów końcowych terapii. Prowadzi to, do pojawienia się odmiennych zakresów działania galwanizacji. Już wiemy, że galwanizacja może wykorzystywać elektrodę ujemną albo elektrodę dodatnią, jako element czynny. W zależności od tego realizowane są odmienne zadania na rzecz naszej skóry. Równie dobrze możemy ją pobudzać, jak i uspokajać, w zależności od potrzeb pacjenta oraz występujących nieprawidłowości. Inny podział działania galwanizacyjnego zakłada wykorzystywanie zabiegów podłużnych oraz poprzecznych. Określenia te dotyczą oddziaływania w określonym kierunku danej tkanki nerwowej. Gdy działamy wzdłuż nerwów występuje o wiele mniejszy opór nerwów na dostarczane ładunki, natomiast gdy decydujemy się na oddziaływanie poprzeczne musimy liczyć się ze skutkami oporowymi w o wiele większym zakresie. W związku z tym w procesach galwanizacyjnych występują trzy odmienne gęstości prądu stałego. Najmniejsza dawka przewiduje od 0,01 do 0,1 mA/cm2. Pośrednim rozwiązaniem jest ładunek o mocy od 0,1 do 0,3 mA/cm2. Najwięcej prądu przedostaje się do naszego organizmu przy gęstości od 0,3 do 0,5 mA/cm2. Rodzaj zabiegu warunkuje zatem odpowiednie dopasowanie ilości prądu przekazywanego do wewnątrz naszego ciała.

Jak przygotować się do zabiegu

Skutki działania prądu galwanicznego na skórę oraz ciało mają charakter nieodwracalny. Nie możemy zatem zmyć ich równie łatwo, jak nieudany makijaż. Trzeba zatem zachować odpowiednie środki ostrożności oraz bezpieczeństwa, żeby mieć pewność wystąpienia tylko pożądanych efektów podjętego leczenia. Galwanizacja wymaga zaprzestania stosowania maści oraz kremów przed rozpoczęciem zabiegu. Nasza skóra nie powinna zatem być pokryta jakimikolwiek środkami ochronnymi oraz kosmetycznymi. Dokładnie oczyszczona skóra jest podstawą odpowiedniego oddziaływania prądu na połączenia nerwowe. Należy również pamiętać, że rozpoczęcie terapii galwanem wiąże się z koniecznością wykonania szeregu zabiegów tego typu w określonych odstępach czasu. Nie możemy liczyć na cud podczas pierwszej wizyty. Przeważnie jest to 10 do 20 zabiegów, które musimy odbyć celem osiągnięcia efektów widocznych. Ważny jest również czas prowadzenia terapii. Okresami najkorzystniejszymi dla naszego ciała jest wiosna oraz jesień. To właśnie w tym czasie powinniśmy zaplanować sobie owe zabiegi kosmetyczne. Do przeprowadzenia zabiegu powinniśmy także zdjąć wszelkiego rodzaju metalowe elementy naszej biżuterii. Najlepiej w ogóle jej nie zakładać. Metal zaburza działanie galwanu oraz prowadzi do pojawienia się ubocznych skutków uruchomienia urządzenia.

Osoby nie mogące korzystać z galwanizacji

Nie wszyscy pacjenci mogą sobie pozwolić na korzystanie z danego rodzaju zabiegu kosmetycznego. Istnieje bowiem szereg przeciwwskazań do stosowania podobnych rozwiązań. Jako, że zdecydowanie większą część pacjentów stanowią panie, to podstawowym przeciwwskazaniem staje się ciąża. Narażanie płodu na działanie prądu elektrycznego stanowi dla niego niekorzystne warunki. Może bowiem prowadzić do wystąpienia różnorodnych powikłań podczas rozwoju płodowego. Ciąża zatem definitywnie eliminuje z wykonywania omawianych czynności leczniczych. Galwanizacja nie powinna być stosowana przez nastolatków cierpiących na normalne zmiany trądzikowe skóry. Zanim zdecydujemy się na podjęcie bardziej radykalnych działań, powinniśmy spróbować zastosować dostępne preparaty kosmetyczne, jak kremy, czy różnorodne maści. U niektórych pacjentów może następować reakcja uczuleniowa na prąd galwaniczny. To również decyduje o konieczności zaprzestania stosowanie określonych metod kosmetycznych. Osoby alergiczne nie mogą zatem narażać się na towarzyszące użyciom prądu reakcje organizmu. Podstawowym kryterium warunkującym przystąpienie do zabiegu jest brak gorączki. Nasze ciało musi bowiem pozostawać w jak najkorzystniejszej formie. Gorączka informuje bowiem o zmianach, na które nie powinniśmy oddziaływać ładunkami elektrycznymi.

Kto może korzystać z zabiegów galwanizacyjnych

Generalnie zakłada się, że każda osoba pragnąca wziąć udział w takim zabiegu musi poddać się szczegółowemu wywiadowi. Zebrane informacje mają na celu określić stan zdrowia pacjenta oraz wszystkie dolegliwości, jakie towarzyszą mu w codziennym życiu. Tylko taka baza wiadomości pozwala specjaliście kosmetologii zadecydować o słuszności oraz braku przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegu. Galwanizacja jest bowiem metodą leczenia, która cechuje się możliwością wystąpienia szeregu działań ubocznych dla naszego organizmu. Szczególne wskazania dla realizowania zabiegów galwanizacyjnych wykazują osoby cierpiące na teleangiektazję. Jest to poszerzenie naczyń krwionośnych, które uwidacznia się na naszej skórze. Najbardziej narażone są miejsca delikatne oraz skóra twarzy. Innym wskazaniem leczniczym jest trądzik. Oczywiście nie chodzi tutaj o trądzik występujący normalnie u większości nastolatków. Czasami problemy zapaleń skórnych nie przemijają wraz ze zmieniającym się wiekiem i wtedy można pokusić się o pomoc z wykorzystaniem galwanu. Poważnym wskazaniem są nerwobóle oraz przewlekłe zapalenia nerwów. Galwanizacja może bowiem również działać uspokajająco na organizm, czyli zapobiegać ciągłym doznaniom bólowym w tym zakresie.

Różne rodzaje zabiegów galwanizacyjnych

Galwanizacja nie jest zabiegiem jednostronnym. W swym działaniu wykorzystuje elektrody, czyli katodę oraz anodę, które warunkują rodzaj działania. Wykorzystujemy jedynie jedną elektrodę jako czynną, tak więc możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami omawianego zabiegu. Elektroda dodatnia, czyli anoda nie wykazuje takiego stężenia elektronowego. Oznacza to, że w wydatniejszym stopniu odpycha ona ładunku dodatnie powodując tym samym większe uspokojenie skóry. Wykorzystanie elektrody dodatniej powoduje uspokojenie oraz znieczulenie naszego ciała. Galwanizacja zatem może mieć charakter relaksacyjny dla nas o naszego ciała poprzez uspokojenie oraz uśpienie naszych połączeń nerwowych. Zupełnie odmienny charakter ma katoda, czyli elektroda ujemna. Z racji posiadanego ładunku elektrycznego katoda posiada o wiele wyższe stężenie elektronów, co odbija się na naszej skórze oraz ciele. Katoda powoduje pobudzenie połączeń nerwowych, ale również ma charakter zmiękczający dla skóry. Pomaga to w leczeniu różnorodnych nieprawidłowości skórnych powstałych w wyniku wszelakich wypadków, jak poparzenia. Blizny po tego typu przejściach wymagają szeregu specjalistycznych zabiegów cele ich zminimalizowanie bądź całkowitego usunięcia.

Galwanizacja w zakresie kosmetologii

Galwanizacja stanowi również specjalistyczny zabieg upiększający w zakresie kosmetycznym. W swoim zakresie wykorzystuje efekty prądu stałego niskiej częstotliwości. Urządzeniem stosowanym w gabinetach kosmetologicznych są różnorodne galwany, które stosowane są także w procesach jonoforezy kosmetycznej. Zabieg odbywa się na podstawie odpowiedniego ułożenia elektrod na wybranych częściach ciała ludzkiego. Szczególne znaczenie mają miejsca wykazujące najbardziej rozległe niedoskonałości wizualne. Prąd elektryczny powoduje ruch odpowiednich anionów oraz kationów wzdłuż przesuwanych elektrod. Cały zabieg trwa niewiele ponad 10/15 minut, gdyż nie można narażać pacjentów na dłuższe oddziaływanie prądu elektrycznego. Przedawkowanie jego ilości może powodować negatywne skutki dla skóry ciała oraz całego organizmu pacjenta. Galwanizacja zatem wymaga przestrzegania szeregu zasad oraz norm stosowania. Przemieszczające się wewnątrz ciała kationy oraz aniony powodują zwiększenie ukrwienia skóry, które w pierwszych momentach po zabiegu mogą powodować zaczerwienienia oraz przekrwienia skórne. Mają one również działanie na poszczególne mięśnie ciała. W wyniku dostarczanych efektów elektrycznych owe mięśnie zostają pobudzane do działania, a tym samym nasza skóra ulega ujędrnieniu oraz wygładzeniu.

Galwanizacja w procesach obróbki metalowej

Galwanizacja stanowi zabieg polegający na odpowiednim obrabianiu wytworów metalowych. Jest to dziedzina stosunkowo złożona. Różnorodność materiałów do wykonywania warstw ochronnych metali świadczy o bogactwie wykorzystania procesów galwanizacyjnych. W szereg oferowanych usług galwanizacyjnych wliczyć należy: cynkowanie kwaśne i alkaliczne, techniczne i dekoracyjne, niklowanie elektrochemiczne, chemiczne, chromowanie dekoracyjne i techniczne, miedziowanie oraz srebrzenie techniczne. Wykonywanie różnorodnych usług galwanizacyjnych wiąże się z zastosowaniem odpowiednich maszyn oraz urządzeń specjalistycznych. Galwanizacja stosowana jest szeroko w przemyśle produkującym różnorodne pojazdy drogowe oraz samoloty, czy statki. Spowodowane jest to koniecznością zabezpieczenie wymienionych urządzeń przed procesami korozyjnymi. Galwanizacja jest zatem zabiegiem bardzo odpowiedzialnym oraz czasochłonnym, stąd też wykonanie danej usługi jest stosunkowo srogą inwestycją. Jednak takie zabezpieczenie materiałów metalowych stanowi najlepszy sposób na długotrwałe eksploatowanie danych elementów metalowych. W rozwoju rynku gospodarczego sektora usługowego znajdziemy wiele ogłoszeń dotyczących realizacji podobnych świadczeń.

Różnorodne rozumienie pojęcia galwanizacji

Słowo galwanizacja dla społeczeństwa posiada odmienne znaczenie. Zupełnie odmienne rozumieć je będą kobiety, które najwięcej rzeczy kojarzą z kosmetologią oraz zabiegami upiększającymi, a w radykalnie inny sposób słowo galwanizacja docierać będzie do grona męskiego gustującego w odmiennych sferach życia oraz zainteresowań. Galwanizacja bowiem może być zarówno procesem stosowanym w gabinetach kosmetycznych, jak i zabiegiem ukierunkowanym na odpowiednie wytworzenie warstwy powłokowej metalu stanowiącej o jego zabezpieczeniu, ale również nadającej danemu metalowi charakterystycznego wyglądu. W procesie kosmetycznym wykorzystuje efekty działania prądów niskiej częstotliwości. Szczególnie zalecane jest stosowanie wymienionego zabiegu w różnorodnych problemach skórnych. Osoby zmagające się z problemami przebarwień oraz krwiaków, a nawet zapaleniami trądzikowymi mogą swobodnie korzystać z oferowanych metod hamowania oraz poprawiania wyglądu skóry. W procesie przemysłowym galwanizacja stanowi zabieg polegający na odpowiedniej obróbce różnorodnych wyrobów metalowych. Służy to nie tylko celom ochronnym, choć te stanowią główny cel wykonywania danych czynności. Dzięki galwanizacji możemy osiągać różnorodne efekty wizualne naszych produktów. Galwanizacja zatem posiada dwa różnorodne znaczenia i warto zatem zaznaczać o jaki rodzaj procesu nam chodzi.

Popularne przy samochodach

Przemysł samochodowy na przestrzeni lat przeszedł kilka przemian. Między innymi dynamicznie się rozwinął, powodując że wykorzystuje coraz nowsze technologie dotworzenia aut. W przemyśle samochodowym znalazły zastosowanie takie procesy,jak galwanizacja, która bez wątpienia powoduje, że niektóre elementy wykorzystywane w tym przemyśle mogą cieszyć się jeszcze większą wytrzymałością.Do nich należą przede wszystkim elementy konstrukcyjne samochodów składające się na podwozie. Powszechnie wiadomo, że to na nie najbardziej oddziałują niekorzystne warunki pogodowe. Procesowi galwanizacji są także poddawane przedmiot zewnętrzne, które mają być elementami ozdobnymi. Dzięki temu, że pokryte zostaną, na przykład nową powłoką chromu lub aluminium mogą jeszcze skuteczniej przykuwać wzrok. Bez wątpienia aluminiowe felgi lub błyszczące zderzaki w przypadku klasycznych aut robią niesamowite wrażenie nie tylko na ich właścicielach, ale także na osobach postronnych. Są wspomnieniem po dawnych latach świetności niektórych, klasycznych pojazdów. Zatem dzięki procesowi galwanizacji możemy cieszyć się na nowo pięknem starych przedmiotów, co jest bardzo ważnym atutem w przypadku serwisów, które specjalizują się w odrestaurowywaniu klasycznych aut.